Globala marknadstimmar

Tillgångar kan tradas på olika globala marknader, alla öppna under en annan 24-timmars cykel.
Tidszonen som styr varje enskild marknad kommer att påverka dess reaktioner på internationella nyheter. Till exempel är de asiatiska marknaderna stängda under amerikanska eftermiddagarna. Detta innebär att de asiatiska marknaderna inte kan reagera på en potentiellt kurspåverkande händelse som inträffar under amerikanska öppettider tills de öppnas igen. Vid den punkten, kan senare nyheter tagit företräde framför den ursprungliga händelsen eller neutraliserat den, så att det kommer att ha mindre påverkan på den asiatiska marknaden än det hade på den amerikanska marknaden.

Att vara medveten om vilka aktiebörser som är öppna när du bedömer en nyhet för sin marknadsbetydelse är avgörande för din tradingstrategi.

hoursTradingtimmar för utländska aktiebörser (GMT)

global-hours

De bästa tradingtimmarna

Överlappningar i utländska aktiebörsers marknadstimmar sker vid följande tider GMT:

London och Tokyos marknader överlappar varandra under en timme, från 08:00 till 09:00 (GMT)

Goda möjligheter uppstår när du tradar valutapar för två marknader som är öppna samtidigt.

Till exempel, de europeiska och amerikanska marknaderna som tradar EUR/USD, GBP/USD, eller USD/CHF är öppna samtidigt från13:00 till 17:00 (GMT). De är de optimala timmarna för att trada dessa valutor, eftersom den största volymen av trades placeras under denna period och skapar större marknadsrörlighet och erbjuder fler chanser för dig att dra nytta av marknadens svängningar. Så till, från 00:00 till 03:00 (GMT), är de asiatiska och australiensiska marknaderna öppna samtidigt och skapar en lika attraktiv tradingmöjlighet.</span>

Ett annat suveränt tradingfönster är perioden från 06:00 till 08:00 (GMT), när de europeiska och asiatiska marknaderna överlappar, eftersom de tidigare öppnas, medan den senare stängs. Men klockan 10:00 (GMT) har de asiatiska marknaderna stängt medan den europeiska marknaden upplever topptrading.

Under tradingtider händer det när det finns liten eller ingen överlappning mellan marknaderna. Till exempel, den amerikanska marknaden stänger kl. 22:00 (GMT) och först därefter öppnar den australiensiska marknaden. Från 21:00 till 23:00 (GMT), är de europeiska och asiatiska marknaderna stängda och ingen överlappning sker i global trading. Därför är tradingvolymen lång och möjligheter att utnyttja marknadsrörelser är begränsad.

Så medan du kan trada världsmarknaderna 24 timmar om dygnet, dra nytta av vissa tadertoppar gör att du bättre kan utnyttja den fulla potentialen i de globala finansmarknaderna.


Trading Binary Options on margin carries a high level of risk. Click here to read full risk warning.