Förfallotid kurser

Vid handel med binära optioner är det värdet på tillgången vid förfallotidpunkten (förfallokurs), jämfört med värdet på tillgången vid ingångstiden (ingångskurs ), som avgör huruvida transaktionen har varit lönsam.

Vid handel med binära optioner bör man tänka på följande:

Ingångskurs: Kursen härrör från marknadskursen från våra dataleverantörer. Kursen beräknas antingen genom köpkurs + säljkurs dividerat med två, eller köpkurs + säljkurs + den senaste kursen dividerat med tre. Ingångskursen kan variera beroende på vår exponering vid den tidpunkt då ingångskursen tillhandahålls och därför kan ingångskursen vara annorlunda än marknadskursen.

Förfallokurs: Kursen återspeglar marknadskursen från våra dataleverantörer. Kursen beräknas antingen genom köpkurs + säljkurs dividerat med två, eller köpkurs + säljkurs + den senaste kursen dividerat med tre. Om det inte finns någon kurs tillgänglig vid den exakta förfallotidpunkten, kommer förfallokursen att återspegla den senaste tillgängliga marknadskursen.

Vid förfallotidpunkten jämförs ingångskursen med förfallokursen för att fastställa om transaktionen har varit lönsam.

TopOptions provision utgör skillnaden mellan den utbetalningsprocent som betalas till kunden och den faktiska utbetalning som mottagits av TopOption.

Nedan finns en lista över senaste tidens förfallokurser på TopOptions handelsplattform. Du kan filtrera listan efter datum eller tillgång.