Online säkerhetsmeddelande

Öppna ALDRIG en bilaga eller klicka på en länk på en icke begärd eller misstänkt e-postmeddelande, då avsändare kan nätfiska. </font>

Nätfiske är en form at stöld som innebär att skicka offret ett e-postmeddelande som ser officiellt ut. E-postmeddelandet innehåller antingen en bifogad fil som när den öppnas, installerar spionprogram på datorn för att stjäla din personliga information, eller länkar som skickar dig till en till synes legitim webbsida där du ombeds att fylla i ett formulär som ber om din ekonomiska/personlig uppgifter.

Lämna ALDRIG ut dina personliga TopOption kontouppgifter, som svar på en pop-up, telefonsamtal eller e-postmeddelande. Kontakta oss istället direkt via sidan Kontakta oss på TopOption webbplatsen.

Även om vi kan kontakta dig någon gång för att uppdatera vår databas, kommer vi inte att be om dina inloggningsuppgifter användarnamn och lösenord. Om du får en begäran om personuppgifter, eller om du tvekar rörande giltigheten av en begäran om privat information i TopOptions namn kontakta oss omgående för att verifiera begäran via telefon eller e-post. Du hittar vårakontaktuppgifter på företagets hemsida.

Logga in REGLEBUNDET på ditt konto, för att kontrollera din kontostatus och för att garantera att dina utdrag återspeglar din tradingaktivitet.

Håll ALLTID ditt antivirus och anti-malware program uppdaterade, på alla system där du kör TopOption-plattformen.


Trading Binary Options on margin carries a high level of risk. Click here to read full risk warning.