Komplians

Vår komplians-avdelningen följer de strängaste lagstadgade normer, med det uttryckliga syftet att förhindra pengatvätt och bedrägerier och skydda integriteten av ditt TopOption-konto.

Obligatorisk dokumentation

TopOption att varje klient skickar in sin legitimation och bevis om hemvist.

När du har skickat in alla obligatoriska verifieringsdokument till TopOption som bekräftar din identitet och bostadsort, är kompliansprocessen komplett, vilket garanterar en jämn, smidig och snabb transaktionsprocess för all framtida kontofinansiering och uttag.

Du kan ladda upp din legitimation och bevis om hemvist när du loggat in på webbplatsen, via sidan ‘Ladda upp dokument’; alternativt kan du skicka dessa dokument via e-post verification@topoption.com.

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post på verification@topoption.com eller, via vår Live Chat-service på vår webbplats.

Identitetsbevis

Din legitimation (POI) måste vara en tydlig, läsbar kopia av en myndighetsutfärdad identitetshandling.

Skicka in en tydlig kopia på ditt pass.

Om du inte har pass ska du skicka in en tydlig kopia på nationellt id-kort.

Din identitetshandling måste visa följande uppgifter:

  • Fullständigt namn
  • Ditt födelsedatum
  • Förfallodatum
  • En tydlig bild

Bevis om hemvist

Ditt bevis om hemvist (POR) måste vara en tydlig, läsbar kopia av en myndighetsutfärdad identitetshandling.

TopOption kräver en giltig, uppdaterad kopia eller skann av någon av följande:

  • Ett bank- eller kontoutdrag
  • Någon av följande räkningar: vatten, el, telefon eller gas

Ditt bevis om hemvist måste visa följande uppgifter:

  • Fullständigt namn
  • Din hemadress (Obs! Denna adress ska överensstämma med den du angav vid registreringen)
  • Datum för utfärdande

Observera att handlingar om hemvist äldre än 6 månader kommer inte att godtas.


Trading Binary Options on margin carries a high level of risk. Click here to read full risk warning.