Våra produkter

High- och Low-optioner är klassiska binära optioner. Endast två resultat är möjliga - priset på en tillgång kan vara högre eller lägre än det nuvarande priset. Med High/Low-optionerna förväntar man sig att priset kommer överstiga eller understiga det aktuella marknadspriset. Eftersom High/Low-optioner är så enkla har de snabbt blivit den mest populära handelsprodukten på marknaden.
Med Avobe/Below-optioner förväntar man sig att tillgångspriset kommer att ligga över (eller under) en viss prisnivå. Dessa optioner medför en högre risknivå vilket uppvägs av större utbetalningar. Dessa optioner kan vara mycket lönsamma för traders som kan förutspå när marknaden kommer att röra sig i en viss riktning.
StrategiX är en innovativ fyra-i-ett handelspanel som består av olika sorters exotiska binära optioner, ett skräddarsytt verktyg som ger snabba reaktioner på handelsbeslut. På panelen finns ett skjutreglage som gör det möjligt för avancerade traders att visuellt justera lösenpriserna på diagrammet, alltefter önskad utbetalning. StrategiX är tillståndsbaserat och ett bra retentionsverktyg för att öka livstidsvärdet.
Vi står i spetsen för innovationen inom handelsplattformar för binära optioner och erbjuder traders en mer personlig och öppen handelserfarenhet. En riktig succé - en adaptiv och responsiv plattform som tar kundanpassning och användarupplevelse till en helt ny nivå.
30 sekunders-, 60 sekunders-, 120 sekunders- och 5 minutershandel är short term-handel. För traders som föredrar snabba transaktioner, eller som vill handla med så många optioner som möjligt under en kort tidsperiod, är de nylanserade short term-optionerna definitivt det rätta valet. Du måste bara tänka och handla snabbt!

Trading Binary Options on margin carries a high level of risk. Click here to read full risk warning.