Čo sú to binárne opcie

Nahor alebo nadol

Obchodovanie s binárnymi opciami si vyžaduje, aby obchodník špekuloval v tom, či cena aktíva (produkt obchodovaný na finančných trhoch, napr. akcia Facebooku alebo euro) vzrastie, alebo padne v určenej časovej lehote.

Obchodník si v podstate kladie veľmi jednoduchú otázku: Nahor alebo nadol?

Pri binárnych opciách sú len dve možné výsledky – buď máte správnu predpoveď a vyhráte, alebo prehráte.

Pick and Mix

Pri rozhodovaní majú obchodníci binárnymi opciami na výber portfólio 180 aktív, vrátane mien, komodít, akcií a indexov. Naraz je možné otvoriť viacero paralelných obchodov, každý obchod pre iný typ aktíva, alebo sa obchodník môže rozhodnúť, že sa sústredí na jeden obchodný produkt.

Obchodovanie v 3 krokoch

Obchodovanie s binárnymi opciami je neuveriteľne jednoduché. Ak si myslíte, že hodnota podkladového aktíva pôjde nahor počas stanovenej časovej lehoty priradenej k obchodu, stlačte zelené tlačidlo UP. Ak si však myslíte, že jeho hodnota pavdepodobne počas danej časovej lehoty klesne nadol, stlačte červené tlačidlo DOWN. Ak ste smer predikovali správne, váš kontrakt bude pri exspirovaní „v pluse (in the money)“ a vy vyhráte- a ak ste nesprávne prediskovali výsledok, potom bude po exspirácii „v mínuse (out the money)“.
Obchodu môžete uzatvoriť v troch krokoch.

  1. Zvoľte si aktívum na obchodovanie – akúkoľvek menu, komoditu, akciu alebo index.
  2. Urobte predikciu – NAHOR alebo NADOL
  3. Potom si zvoľte sumu ktorú chcete obchodovať a kliknite na TRADE

Popri klasických opciách obchodovania s binárnymi opciami (popísanými hore), sú známe aj iné veľmi populárne metódy, vrátane Pro Option (kde obchodníci môžu použiť špeciálne zabudované nástroje na vycíbrenie svojej stratégie a posilnenie svojich zručností) a možnosť Speed master 60 sekúnd (kde obchodníci musia predikovať fluktuácie počas priebehu jednej minúty).

Need for Speed

Obchodovanie s binárnymi opciami je neuveriteľne rýchle. Zriadenie je rýchle, pretože žiadne prevzatie údajov nie je potrebné.

Proces uzavretia obchodu je tiež veľmi stručná, pričom ponúka vysoké výplaty za krátke časové obdobie. Obchody sa môžu uzavierať s rozsiahlym záberom časov exspirácií, ako sú denné alebo hodinové exspirácie. Obchodníci, ktorí uprednostňujú adrenalín bleskurýchleho obchodovania, si môžu zvoliť minútu trvajúce obchody, ktoré trvajú len 60 sekúnd od začiatku do konca.

Jednoduché stratégie

Obchodníci, ktorí majú viac skúseností s obchodovaním s binárnymi opciami sa najskôr rozhodnú, s čím chcú obchodovať, a potom na základe udalostí zo správ predvídajú smerovanie, ktorým sa obchod bude uberať. Napríklad, nadpriemerné množstvo zrážok môže ovplyvniť predaj poľnohospodárskych komodít, ako je pšenica, kým politické nepokoje v oblasti, bohatej na podzemné zásoby ropy, môžu ovplyvniť cenu surovej ropy. Okrem toho, významné ekonomické oznámenia, alebo pravidelne uverejňované správy, ako napríklad miera nezamestnanosti, môžu mať dosah na ekonomiku krajiny a ovplyvniť, či hodnota jej meny stúpne, alebo klesne. Dokonca aj nové oznámenie spoločnosti Apple o uvedení najnovšieho OS iPhonu na trh môže ovplyvniť ceny akcií.


Trading Binary Options on margin carries a high level of risk. Click here to read full risk warning.