Bežné pojmy

Žiadať (Ask)
Aktívum/Nástroj
At-the-money
Ponúkať (Bid)
Binárne opcie (Digitálne opcie/FROs)
Opcia Call
Komodity
Hodnota exspirácie
Doba exspirácie
In-the-money
Indexy
Mid Market
Opcia
Out-the-money
Opcia Put
Akcie

Trading Binary Options on margin carries a high level of risk. Click here to read full risk warning.