Rozpis obchodovania počas Vianoc & Nového roku

Štvrtok 24. december (Štedrý deň):

 • Platformy sa uzatvárajú o 18.00 GMT.
 • Všetky výplaty v rámci platforiem budú redukované na 70 až 75 %.
 • Možnosť Touch in Time nebude dostupná.
 • Možnosť Speed Master bude dostupná do 18.00 GMT (Poznámka: v prípade nepostačujúcej likvidity nebude možnosť Speed Master k dispozícii).
 • Možnosti Classic budú dostupné počas 30 minút s 1-hodinovými časmi vypršania platnosti (Poznámka: v závislosti od trhovej likvidity môže byť možnosť Classic predĺžená na 1 hodinu s časom vypršania platnosti kedykoľvek počas dňa.).
 • Možnosť One Touch bude dostupná štandardne.
 • Možnosť Long Term (denne a týždenne) sa uzavrie o 17.55 GMT vo štvrtok 24. decembra.

Piatok 25. december:

 • Platformy budú uzavreté.

Pondelok 28. december (Boxing Day v Spojenom kráľovstve a Austrálii):

 • Britské akcie/indexy nebudú dostupné.
 • Všetky výplaty v rámci platforiem budú redukované na 70 až 75 %.
 • Možnosť Touch in Time nebude dostupná.
 • Možnosť Speed Master bude dostupná štandardne (Poznámka: v prípade nepostačujúcej likvidity nebude možnosť Speed Master k dispozícii.).
 • Možnosť Long Term bude dostupná štandardne.
 • Možnosť One Touch bude dostupná štandardne.

Štvrtok 31. december (Silvester):

 • Platformy sa uzatvárajú o 21:00 GMT.
 • Všetky výplaty v rámci platforiem budú redukované na 70 až 75 %.
 • Možnosť Touch in Time nebude dostupná.
 • Možnosť Speed Master bude dostupná do 21.00 GMT (Poznámka: v prípade nepostačujúcej likvidity nebude možnosť Speed Master k dispozícii).
 • Možnosti Classic budú dostupné počas 30 minút s 1-hodinovými časmi vypršania platnosti (Poznámka: v závislosti od trhovej likvidity môže byť možnosť Classic predĺžená na 1 hodinu s časom vypršania platnosti kedykoľvek počas dňa.).
 • Možnosť One Touch bude dostupná štandardne.
 • Možnosť Long Term (denne a týždenne) sa uzavrie o 21:00 GMT vo štvrtok 31. decembra.

Piatok 1. január:

 • Platformy budú uzavreté.

Trading Binary Options on margin carries a high level of risk. Click here to read full risk warning.