Časy obchodovania na globálnom trhu

Aktíva môžu byť obchodovaná na rôznych globálnych trhoch, pričom každý z týchto trhov je otvorený v inom čase počas 24-hodinového cyklu.
Časová zóna platná pre každý trh bude mať vplyv na reakciu daného trhu na medzinárodné správy. Ázijské trhy sú napríklad počas poobedňajších obchodných hodín v Amerike zatvorené. To znamená, že ázijské trhy nemôžu reagovať na udalosti s ktoré majú potenciál ovplyvniť trh, ktoré stali počas obchodovacích hodín v Spojených štátoch, až kým sa znovu otvoria. V tom čase neskoršie udalosti v správach budú mať prednosť pred pôvodnou udalosťou, alebo ju zneutralizujú, takže pôvodná udalosť bude mať menší dopad na ázijský trh ako mala pôvodne na americký trh.

Pre vašu obchodnú stratégiu pri hodnotení dôležitosti udalosti a jej vplyvu na trh je dôležitá vedomosť o tom, ktoré burzy sú otvorené v čase keď sa udalosť stala.

hoursČasy obchodovania na globálnom trhu (GMT)

global-hours

Top obchodné hodiny

K prelínaniu obchodných hodín na trhu cudzích mien v týchto časoch GMT:

Sydney a Tokio: od 00:00 do 07:00 (GMT)
New York a Londýn: od 13.00 do 17:00 (GMT)
Trhy v Londýne a Tokiu sa prekrývajú len na jednu hodinu, od 08:00 do 09:00 (GMT)

Najlepšie obchodné príležitosti vznikajú pri obchodovaní menových párov na dvoch trhoch keď sú súčasne otvorené.

Napríklad, európske a americké trhy, na ktorých sa obchodujú páry EUR/USD, GBP/USD, alebo USD/CHF, sú súčasne aktívne v čase od 13:00 do 17:00 (GMT). Tieto hodiny sú optimálne hodiny pre obchodovanie týchto cudzích mien, keďže väčšina obchodov sa otvára v tomto čase čím tvorí výraznejšie pohyby na trhu a ponúka viac šancí, aby ste využili výhodu fluktuácií na trhu. Takže tiež od 00:00 do 03:00 (GMT) sú ázijské a austrálske trhy obe aktívne a vytvárajú rovnako atraktívne obchodné príležitosti.

Ďalším špičkovým obchodným oknom je čas od 06:00 do 08:00 (GMT), keď sa prekrývajú európske a ázijské trhy, kým prvý otvára, druhý zatvára. Avšak v čase 10:00 (GMT) sú ázijské trhy už zatvorené, kým európsky trh zažíva špičku obchodovania.

Priame obchodné hodiny prebiehajú vtedy, keď sa trhy prelínajú len v nepatrnej miere, alebo vôbec. Napríklad, americký trh zatvára o22:00 (GMT) a austrálsky trh sa otvára až v tom čase. V čase od 21:00 do 23:00 (GMT), sú európske a ázijské trhy zatvorené a nedochádza k žiadnemu prelínaniu globálneho obchodovania. Preto objem obchodovania je nízky a príležitosti na využitie pohybov na trhu sú obmedzené.

Takže, aj keď môžete obchodovať na trhoch 24 hodín denne, ak využijete špičkové obchodné hodiny, budete mať možnosť lepšie využiť potenciál globálnych finančných trhov.


Trading Binary Options on margin carries a high level of risk. Click here to read full risk warning.