Exspiračné sadzby

V binárnych opciách hodnota akcie pri exspirácii (exspiračná sadzba) v porovnaní s hodnotou aktíva na začiatku obchodovania (realizačná cena) určuje, či bol alebo nebol obchod úspešný.

Pri obchodovaní s binárnymi opciami myslite na tieto veci:

Realizačná cena: cena odvodená od trhovej ceny prijatej našimi zdrojovými dodávateľmi, ktorá sa vypočíta buď ako cena ponuky + ponúknutá cena delené dva, alebo cena ponuky + ponúkaná cena + posledná cena delené tri. Realizačná cena sa môže líšiť v závislosti od našej expozície v čase, kedy sa realizačná cena ponúka a preto sa môže líšiť od trhovej ceny.

Exspiračná sadzba: cena, ktorá odzrkadľuje trhovú cenu prijatú našimi zdrojovými dodávateľmi, buď ako cena ponuky + ponúknutá cena delené dva, alebo cena ponuky + ponúkaná cena + posledná cena delené tri. V prípade, že neexistuje cena pre určitú presnú sekundu exspirácie, realizačná cena bude odzrkadľovať poslednú dostupnú trhovú cenu.

V čase exspirácie je realizačná cena porovnaná s exspiračnou sadzbou, aby sa určilo, či bol obchod neúspešný (out-of-the-money) alebo úspešný (in-the-money).

Spoločnosť TopOption dostáva svoju sprostredkovateľskú odmenu z rozdielu medzi percentuálnou hodnotou výplaty klientovi a skutočnej výplaty vyplatenej spoločnosti TopOption.

Dole nižšie nájdete zoznam nedávnych exspiračných sadzieb z obchodnej platformy TopOption. Zoznam môžete prehľadávať podľa dátumu alebo aktíva.