Manažment rizika

Kontrolujte dianie!

V spoločnosti TopOption chceme, aby ste boli úspešní a chceme vám pomôcť čo najúčinnejšie kontrolovať element rizika.
Portfólio manažmentu rizika TopOption vám umožňuje strategicky úspešne obchodovať s veľkým portfóliom výkonných funkcií, ktoré sú určené ako pomôcka na obmedzenie vystavenia riziku a zvýšenie vášho potenciálu dosiahnuť zisk. To zahŕňa aj upraviteľné nastavenia ochrany, ktoré vám umožňujú nastaviť vaše vlastné percentá návratnosti a rizika pre každý jeden obchod; možnosť predaja, aby ste mohli znížiť svoje straty vykúpením sa uprostred obchodovania, funkciou rollover, ktorá vám umožní oneskoriť čas exspirovania obchodu a dáva vám viac čas zvrátiť hroziacu mínusovú exspiráciu v na úspešný výsledok.

Buy Me Out

Buy me out je jedinečnou funkciou, ktorú ponúka TopOption a ktorá poskytuje obchodníkom príležitosť zatvoriť svoju pozíciu pred časom exspirácie. Funkciu Buy Me Out môžete použiť bez ohľadu na to, či je pozícia v strate alebo v zisku. Získate vďaka tomu možnosť zatvoriť pozíciu pred exspiráciou.

Táto funkcia je dostupná do jednej hodiny pred exspiráciou pozície. Poznámka: táto funkcia nie je dostupná mimo obchodovacích hodín uvedených na platforme.

Rollover

Funkcia Rollover od TopOption zvyšuje vašu šancu na úspech odložením exspirácie obchodu.

Jednoducho kliknite na tlačidlo Rollover a predĺžte svoj obchod na neskorší čas exspirovania, aby ste získali príležitosť na úspešný obrat.
Za určité percentuálne navýšenie vašej aktuálnej investície si môžete kúpiť čas, ak sa trh pohybuje vašim smerom a potenciálna strata sa môže zmeniť za potenciálny výstup v pluse (in-the-money).

Medzi produkty TopOption ktoré ponúkajú funkciu Rollover, patria klasické opcie (Classic Option) a profesionálne opcie (Pro Option)

*Rollover sa môže používať len raz počas obchodovania a len v prípadoch keď je obchodník v mínuse (Out-the-Money).
**Obchodník môže exspiráciu odložiť do akéhokoľvek budúceho času v daný deň pre dané aktívum, okrem úplne poslednej exspirácie v daný deň.


Trading Binary Options on margin carries a high level of risk. Click here to read full risk warning.