Interná kontrola

TopOption dodržiava najprísnejšie regulačné normy, na najvyššie účely prevencie prania špinavých peňazí a ochranu integrity vášho konta na TopOption.

Povinná dokumentácia

TopOption vyžaduje, by každý klient odoslal potvrdenie o totožnosti a potvrdenie o bydlisku.

Poskytnutím všetkých požadovaných dokumentov do TopOption na účely verifikácie, preukazujúcich vašu totožnosť a miesto bydliska, sa postup internej kontroly dokončí, čo zaručuje a hladké, bezproblémové a rýchle procesy transakcie, pri všetkých vašich budúcich vkladoch a výbere finančných prostriedkov z vášho konta.

Po prihlásení sa do webovej lokality môžete nahrať svoje potvrdenie o totožnosti a bydliska prostredníctvom stránky ‘Nahrať doklad’ alebo môžete tieto dokumenty odoslať e-mailom na verification@topoption.com.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, neváhajte a kontaktujte nás cez e-mail verification@topoption.com alebo cez službu live chatu na našej webovej stránke.

Potvrdenie o totožnosti

Potvrdenie o vašej totožnosti (POI) musí byť čitateľná kópia akéhokoľvek vládou vydaného identifikačného dokumentu.

Prosím, poskytnite nám zreteľnú kópiu svojho cestovného pasu.

Ak nemáte cestovný pas, poskytnite nám, prosím, zreteľnú kópiu svojho občianskeho.

Vaše potvrdenie totožnosti musí zobrazovať nasledovné údaje:

  • Celé meno
  • Dátum narodenia
  • Dátum vypršania
  • Zreteľne viditeľný obrázok

Potvrdenie o bydlisku

Potvrdenie vášho bydliska (POR) musí byť jasná, čitateľná kópia akéhokoľvek vládou vydaného identifikačného dokumentu.

TopOption vyžaduje platnú a aktuálnu kópiu alebo sken jedného z nasledovných dokumentov:

  • Výpis z bankového účtu alebo kreditnej karty
  • Účet prevádzkových nákladov za jedno z nasledovných: voda, elektrina, telefón alebo plyn

Potvrdenie o vašom bydlisku musí zobrazovať nasledovné údaje:

  • Celé meno
  • Vašu adresu bydliska (poznámka: táto adresa by sa mala zhodovať s adresou, ktorú ste zadali počas registrácie).
  • Dátum vydania

Upozorňujeme, že potvrdenia o bydlisku staršie ako 6 mesiacov nebudú akceptované.


Trading Binary Options on margin carries a high level of risk. Click here to read full risk warning.