Stawki w momencie wygaśnięcia

W przypadku opcji binarnych o tym, czy transakcja zakończyła się sukcesem, decyduje wartość instrumentu w chwili wygaśnięcia (Kurs wygaśnięcia) w porównaniu do jego wartości na początku transakcji (Cena wykonania).

Obracając opcjami binarnymi, należy pamiętać, że:

Cena wykonania: Cena pochodzi od ceny rynkowej otrzymanej przez naszego dostawcę danych, obliczonej jako Cena sprzedaży (Bid) + Cena kupna (Ask) podzielone na dwa albo jako Cena sprzedaży (Bid) + Cena kupna (Ask) + Ostatnia cena podzielone na trzy. Cena wykonania może różnić się w zależności od naszej ekspozycji w chwili jej kwotowania, dlatego może być inna niż cena rynkowa.

Kurs wygaśnięcia: Cena odzwierciedla cenę rynkową otrzymaną przez naszego dostawcę danych, obliczoną jako Cena sprzedaży (Bid) + Cena kupna (Ask) podzielone na dwa albo jako Cena sprzedaży (Bid) + Cena kupna (Ask) + Ostatnia cena podzielone na trzy. Jeśli dla konkretnej sekundy wygaśnięcia brak jest dostępnej ceny, cena wygaśnięcia będzie odzwierciedlać ostatnią dostępną cenę rynkową.

W chwili wygaśnięcia Kurs wykonania jest porównywany z Kursem wygaśnięcia w celu określenia czy transakcja jest out-of-the-money czy in-the-money.

TopOption otrzymuje prowizję z różnicy pomiędzy procentową wypłatą na rzecz klienta a rzeczywistą wypłatą otrzymaną przez TopOption.

Poniższa lista przedstawia wszystkie ostatnie kursy wygaśnięcia na platformie transakcyjnej TopOption. Listę można przeszukiwać według dat lub instrumentów.