Vanlige begreper

Ask
Eiendel/instrument
At-the-money
Bid
Binære opsjoner (Digital options/FROs)
CALL-opsjon
Råvarer
Utløpspris
Utløpstid
In-the-money
Indekser
Gjennomsnittlig marked
Opsjon
Out-the-money
Put-opsjon
Aksjer

Trading Binary Options on margin carries a high level of risk. Click here to read full risk warning.