De globale markedenes åpningstider

Eiendeler kan handles på de ulike globale markedene, og hver av disse er åpne i en bestemt tidsperiode i løpet av en 24 timers syklus.
Tidssonene som styrer hvert marked påvirker hvordan de reagerer på internasjonale nyheter. De asiatiske markedene er for eksempel stengt når det er ettermiddag i USA. Det betyr at de asiatiske markedene ikke kan reagere på potensielt markedspåvirkende hendelser som forekommer i løpet av den amerikanske handelstiden, før de åpner igjen. Når den tid kommer kan senere nyhetsbegivenheter ha blitt viktigere enn den opprinnelige hendelsen, slik at nyheten får mindre påvirkning på de asiatiske markedene enn den hadde på det amerikanske markedet.

Det er kritisk for handelsstrategien din at du vet hvilke børser som er åpne når du vurderer hvordan en nyhetsartikkel kan påvirke markedet.

hoursÅpningstider for handel på de globale børsene (GMT)

global-hours

De viktigste handelstidene

Det forekommer overlapping i markedstidene på følgende tidspunkt i GMT:

Sydney og Tokyo: fra 00:00 til 07:00 (GMT)
New York og London: fra 13.00 til 17:00 (GMT)
London og Tokyo overlapper i kun én time, fra 08:00 til 09:00 (GMT)

De viktigste mulighetene oppstår når du handler valutapar på to markeder som er åpne samtidig.

For eksempel er de europeiske og amerikanske markedene som handler EUR/USD, GBP/USD, og USD/CHF aktive samtidig mellom13:00 og 17:00 (GMT). Dette er de beste tidspunktene å handle disse valutaene på, siden det er i denne perioden de fleste handelsordre legges inn, slik at markedsbevegelsene blir større og du får flere muligheter til å benytte deg av svingningene i markedet. Det samme gjelder fra 00:00 til 03:00 (GMT), når de asiatiske og australske markedene er aktive samtidig, slik at du får en like attraktiv handelsmulighet.

Et annet viktig handelsvindu er tidsperioden fra 06:00 til 08:00 (GMT), når de europeiske og asiatiske markedene overlapper og førstnevnte åpner mens sistnevnte stenger. Men innen 10:00 (GMT) er de asiatiske markedene stengt, mens de europeiske markedene opplever dagens største handelsvoum.

Det laveste handelsvolumet finner sted når det er lite eller ingen overlapping mellom markedene. For eksempel stenger det amerikanske markedet klokken 22:00 (GMT), og det er først da det australske markedet åpner. Mellom 21:00 og 23:00 (GMT), er de europeiske og asiatiske markedene stengt, og det er ingen overlapping i global handel. Derfor er handelsvolumet lavt, og mulighetene for å utnytte bevegelser i markedet er begrensede.

Så selv om du kan handle på verdens markeder hele døgnet, vil det være lurt å benytte seg av tidene med størst handelsvolum for å kunne utnytte hele potensialet i de globale finansmarkedene.


Trading Binary Options on margin carries a high level of risk. Click here to read full risk warning.