Utløpskurser

I binære opsjoner bestemmer verdien av eiendelen ved utløpstiden (Expiry Rate) sammenlignet med verdien av eiendelen ved starten av handelen (Strike Price) om handelen var vellykket eller ikke.

Ved handel med binære opsjoner må du huske følgende:

Strike Price: Prisen avledes fra markedspris mottatt av våre feed-tilbydere, som beregnes enten med Tilbudspris + Etterspørselspris delt på to eller Tilbudspris + Etterspørselspris + Siste pris delt på tre. Strike Price kan variere avhengig av vår eksponering på det gitte tidspunktet Strike Price ble gitt, og derfor kan Strike Price være forskjellig fra markedsprisen.

Utløpspris: Prisen reflekterer markedsprisen mottatt av vår feed-tilbyder, enten med Tilbudspris + Etterspørselspris delt på to eller Tilbudspris + Etterspørselspris + Siste pris delt på tre. Dersom det ikke finnes noen tilgjengelig pris for det spesifikke utløpssekundet, vil Strike Price reflekterer den siste tilgjengelige markedsprisen.

Ved utløpstidspunktet blir Strike Rate sammenlignet med Expiry Rate for å avgjøre om en handel er out-of-the-money eller in-the-money.

TopOption mottar sin provisjon fra forskjellen mellom utbetalingsprosent utbetalt til klienten og den faktiske utbetalingen mottatt av TopOption.

Nedenfor finner du en liste over alle de nylige Expiry Rates fra TopOptions handelsplattform. Du kan søke i listen etter dato eller eiendel.