Samsvar

TopOption følger de strengeste lovpålagte standardene, med det formål å hindre hvitvasking av penger og svindel, og for å beskytte integriteten til din TopOption-konto.

Obligatorisk dokumentasjon

TopOption at alle kunder fremskaffer identitetsbevis og bostedsbevis.

Så snart du har fremlagt alle påkrevde verifiseringsdokumenter for TopOption, slik at du kan bekrefte din identitet og ditt bosted, er samsvarsprosedyren komplett, slik at du sikres en enkel, sømløs og rask transaksjonsprosess for alle fremtidige innskudd på og uttak fra kontoen.

Du kan laste opp identitetsbevis og bostedsbevis så snart du er logget på nettstedet, via siden ‘Last opp dokument’ alternative kan du sende disse dokumentene på e-post til verification@topoption.com.

Hvis du har ytterligere spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt med oss på e-postadresse verification@topoption.com eller via Live Chat-tjenesten på nettstedet vårt.

Identitetsbevis

Ditt identitetsbevis skal være en tydelig og lesbar kopi av et offentlig utstedt identitetsdokument.

Vennligst send oss en tydelig kopi av ditt pass.

Dersom du ikke har et pass, kan du alternativt sende oss en tydelig kopi av ditt nasjonale ID-kort.

Beviset skal vise følgende informasjon:

  • Ditt fulle navn
  • Din fødselsdato
  • Utløpsdato
  • Et tydelig bilde

Anmodning om bevis på bostedsadresse

Ditt bostedsbevis skal være en tydelig og lesbar kopi av et hvilket som helst offentlig utstedt identifikasjonsdokument.

TopOption krever en gyldig og oppdatert kopi eller skan av ett av følgende:

  • En bank- eller kredittkortutskrift
  • En regning for en av følgende: vann, strøm, telefon eller gass

Bostedsbeviset skal inneholde følgende informasjon:

  • Ditt fulle navn
  • Din bostedsadresse (merk: denne adressen skal samsvare med den du anga ved registrering).
  • Utstedelsesdato

PMerk at bostedsbevis som er eldre enn 6 måneder ikke vil bli godtatt.


Trading Binary Options on margin carries a high level of risk. Click here to read full risk warning.