Δείκτες αγορών

Η TopOption έχει συλλέξει τους κορυφαίους δείκτες αγορών τους οποίους μπορείτε να παρακολουθείτε και να λαμβάνετε ενημερώσεις και ειδήσεις για σημαντικά γεγονότα που επηρεάζουν τις παγκόσμιες αγορές.

Τι είναι οι Δείκτες αγορών;

Οι Δείκτες αγορών είναι αναφορές που εκδίδονται τακτικά, δείχνουν την ισχύ μιας οικονομίας. Μερικοί δείκτες αγοράς, όπως το ΑΕΠ (Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν), σχετίζονται με ολόκληρη την οικονομία, ενώ άλλοι δείκτες, όπως οι Πωλήσεις κατοικιών ή λιανικής σχετίζονται ειδικά με έναν συγκεκριμένο τομέα της αγοράς.

Δείκτες αγοράς και Οικονομικό ημερολόγιο

Όλα τα κύρια συμβάντα που επηρεάζουν τις αγορές που αναφέρονται παρακάτω εμφανίζονται στο Οικονομικό ημερολόγιο της TopOption.
Ένα οικονομικό ημερολόγιο είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο για επενδυτές, καθώς αναφέρει ανά ώρα καθένα όλα τα κύρια συμβάντα που διαμορφώνουν τις αγορές εκείνην την ημέρα.

Το ημερολόγιο δείχνει πότε δημοσιεύονται οι αναφορές των δεικτών αγορών, εξηγεί τη σημασία τους, αξιολογεί την σημασία της κάθε αναφοράς και δείχνει τον πραγματικό και τον προβλεπόμενο αντίκτυπο στα νομίσματα που επηρεάζονται.

Για να δείτε πότε θα δημοσιευτούν οι προσεχείς δείκτες αγορών και πώς είναι πιθανό να επηρεάσουν τους διάφορους τίτλους που επενδύονται στην αγορά δυαδικών δικαιωμάτων, κάντε κλικ εδώ.

Για να μάθετε περισσότερα για καθένα από τους δείκτες αγορών, κάντε κλικ στο σχετικό στοιχείο στη λίστα:

Δείκτες αγορών

Δείκτης οικονομικής κατάστασης APICS
Εμπορικό ισοζύγιο (BOT)
Αναφορά αποθεματικών επιχειρήσεων
Αναφορά Κατασκευαστικών δαπανών
Αναφορά πωλήσεων αλυσίδων
Δείκτης CCI (Consumer Confidence Index)
Δείκτης CPI (Consumer Price Index)
Παραγγελίες διαρκών αγαθών
Πωλήσεις υπαρχουσών κατοικιών
Εργοστασιακές παραγγελίες
ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν)

Δείκτης IFO Business Climate Index (Γερμανία)
Δείκτες τιμών Εισαγωγών και Εξαγωγών
Management (ISM)
Αναφορά προσφυγών ανέργων
Προσφορά χρήματος/Νομισματικά μεγέθη
Πωλήσεις νεόδμητων οικιών
Ατομικό εισόδημα
Philadelphia Fed Survey
PMI (Δείκτης προσδοκιών των διευθυντών αγορών)
PPI (Δείκτης τιμών παραγωγού)
RPI (Δείκτης τιμών λιανικής πώλησης)
Ποσοστό ανεργίας

Trading Binary Options on margin carries a high level of risk. Click here to read full risk warning.