Συχνές Ερωτήσεις

Πλατφόρμα TopOption

Χρειάζεται να κατεβάσω λογισμικό, για να κάνω επενδύσεις με την TopOption;
Τι είναι τα δυαδικά δικαιώματα;
Σε ποια είδη τίτλων μπορώ να επενδύσω με την TopOption;

Άνοιγμα λογαριασμού

Πώς μπορώ να ανοίξω έναν λογαριασμό TopOption;

Συναλλαγές

Τι είναι το SwiftCode;
Πώς μπορώ να καταθέσω κεφάλαια στο λογαριασμό μου;
Πώς μπορώ να κάνω ανάληψη κεφαλαίων από τον λογαριασμό μου;
Ποια είναι η ελάχιστη κατάθεση, για να ανοίξει κανείς λογαριασμό;
Ποια είναι η ελάχιστη επένδυση που απαιτείται, για να αρχίσει κανείς συναλλαγή;
Η TopOption επιβάλλει χρεώσεις ανάληψης ή κατάθεσης;
Η TopOption επιβάλλει χρεώσεις ή πληρωμή προμηθειών;

Συναλλαγές

Τι είναι η Εξαγορά;
Τι αντιπροσωπεύει η προσφερόμενη τιμή;
Τι είναι το Touch/No Touch;
Ποιες ώρες μπορώ να κάνω επενδύσεις με την TopOption;
Τι θα συμβεί, αν το δικαίωμα λήξει ακριβώς στην ίδια τιμή ανοίγματος;
Τι είναι η Μετακύλιση;
Τι είναι ο Διπλασιασμός;

Υποστήριξη

Πώς μπορώ να ενημερώσω τα στοιχεία του λογαριασμού μου;
Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με έναν εκπρόσωπο υποστήριξης;

Trading Binary Options on margin carries a high level of risk. Click here to read full risk warning.