Εορταστικο προγραμμα συναλλαγων για τα χριστουγεννα και την πρωτοχρονια

Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου (Παραμονή Χριστουγέννων)

 • Οι πλατφόρμες θα κλείσουν στις 18:00 GMT
 • Όλες οι αποδόσεις και καταβολές στις πλατφόρμες θα μειωθούν στο 70-75 %
 • Η επιλογή Touch in Time δεν θα είναι διαθέσιμη
 • Η επιλογή Speed Master θα είναι διαθέσιμη έως τις 18:00 GMT (Σημείωση: σε περίπτωση απουσίας ρευστότητας, η επιλογή Speed Master θα απενεργοποιηθεί)
 • Οι κλασσικές επιλογές θα είναι διαθέσιμες για θέσεις που λήγουν σε 30 λεπτά ή 1 ώρα (Σημείωση: ανάλογα με τη ρευστότητα στην αγορά, η επιλογή Classic μπορεί να πάρει παράταση σε θέση με λήξη 1 ώρας οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας)
 • Η επιλογή One Touch θα είναι διαθέσιμη κανονικά
 • Η επιλογή Long Term (καθημερινή και εβδομαδιαία) θα κλείσει στις 17:55 GMT την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου

Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου:

 • Οι πλατφόρμες δεν θα λειτουργούν

Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου (Αργία την επόμενη μέρα των Χριστουγέννων σε Ην. Βασίλειο και Αυστραλία):

 • Οι μετοχές/Δείκτης για το Ην. Βασίλειο δεν θα είναι διαθέσιμα.
 •  Όλες οι αποδόσεις και καταβολές στις
 • πλατφόρμες θα μειωθούν στο 70-75 %.
 • Η επιλογή Speed Master θα είναι διαθέσιμη κανονικά (Σημείωση: σε περίπτωση απουσίας ρευστότητας, η επιλογή Speed Master θα απενεργοποιηθεί)
 • Η επιλογή Touch in Time δεν θα είναι διαθέσιμη.

Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου (Παραμονή Πρωτοχρονιάς)

 • Οι πλατφόρμες θα κλείσουν στις 21:00 GMT.
 • Όλες οι αποδόσεις και καταβολές στις πλατφόρμες θα μειωθούν στο 70-75 %.
 • Η επιλογή Touch in Time δεν θα είναι διαθέσιμη.
 • Η επιλογή Speed Master θα είναι διαθέσιμη έως τις 21:00 GMT (Σημείωση: σε περίπτωση απουσίας ρευστότητας, η λειτουργία Speed Master θα απενεργοποιηθεί)
 • Οι κλασσικές επιλογές θα είναι διαθέσιμες για τις θέσεις που λήγουν σε 30 λεπτά ή 1 ώρα (Σημείωση: ανάλογα με τη ρευστότητα στην αγορά, η επιλογή Classic μπορεί να πάρει παράταση σε θέση με λήξη 1 ώρας οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας).
 • Η επιλογή One Touch θα είναι διαθέσιμη κανονικά.
 • Η επιλογή Long Term (καθημερινή και εβδομαδιαία) θα κλείσει στις 21:00 GMT την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου.

Παρασκευή 1 Ιανουαρίου:

 • Οι πλατφόρμες δεν θα λειτουργούν

Trading Binary Options on margin carries a high level of risk. Click here to read full risk warning.