Ωράριο παγκόσμιων αγορών

Μπορούν να γίνουν επενδύσεις σε τίτλους σε διάφορες παγκόσμιες αγορές, καθεμία από τις οποίες είναι ανοιχτή για διαφορετική περίοδο μέσα στον 24ωρο κύκλο. Η ζώνη ώρας που ισχύει για κάθε αγορά θα έχει αντίκτυπο στον τρόπο που ανταποκρίνεται στα διεθνή νέα. Για παράδειγμα, οι ασιατικές αγορές είναι κλειστές κατά τις απογευματινές ώρες λειτουργίες στις ΗΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι οι ασιατικές αγορές δεν μπορούν να αντιδράσουν σε ένα συμβάν που θα λάβει χώρα κατά τις ώρες συναλλαγών των ΗΠΑ και το οποίο δυνητικά μπορεί να επηρεάσει την αγορά, παρά μονάχα όταν θα ξανανοίξουν. Μέχρι τότε, κάποιες μεταγενέστερες ειδήσεις ενδέχεται να έχουν λάβει προτεραιότητα έναντι του αρχικού συμβάντος ή να το έχουν εξουδετερώσει και, έτσι, οι συνέπειες για την ασιατική αγορά να είναι μικρότερες από εκείνες στην αμερικανική αγορά.

Το να γνωρίζετε ποιες συναλλαγές είναι ανοιχτές, όταν εξετάζετε την επίδραση ενός συμβάντος στην αγορά είναι κρίσιμης σημασίας για την επενδυτική στρατηγική σας.

hoursΩράριο συναλλαγών Forex παγκοσμίως (GMT)

global-hours

Κορυφαίες ώρες λειτουργίας

Οι αλληλοεπικαλύψεις στις ώρες λειτουργίας των αγορών forex παρουσιάζονται τις εξής ώρες GMT:

Σίδνεϊ και Τόκιο: Από 00:00 to 07:00 (GMT)
Νέα Υόρκη and Λονδίνο: Από: 13,00 to 17:00 (GMT)
Λονδίνο and Τόκιο Αγορές overlap for one Ώρα only, Από: 08:00 to 09:00 (GMT)

Οι καλύτερες ευκαιρίες προκύπτουν όταν πραγματοποιείτε επενδύσεις σε ζεύγη νομισμάτων δύο αγορών που είναι ανοιχτές ταυτόχρονα.

Για παράδειγμα, οι ευρωπαϊκές και αμερικανικές αγορές που επενδύουν σε EUR/USD, GBP/USD ή USD/CHF είναι ταυτόχρονα ενεργές από τις 13:00 έως τις 17:00 (GMT). Αυτές είναι οι βέλτιστες ώρες για επενδύσεις σε αυτά τα νομίσματα, καθώς αυτό το χρονικό διάστημα πραγματοποιείται ο μεγαλύτερος όγκος των επενδύσεων και έτσι δημιουργείται εντονότερη κίνηση στην αγορά και προσφέρονται περισσότερες ευκαιρίες αξιοποίησης των διακυμάνσεων της αγοράς. Έτσι, από τις 00:00 έως τις 03:00 (GMT), οι αγορές της Ασίας και της Αυστραλίας είναι και οι δύο ταυτόχρονα ενεργές και έτσι δημιουργείται μια εξίσου ελκυστική επενδυτική ευκαιρία.

Ένα άλλο χρονικό διάστημα αιχμής για συναλλαγές είναι η περίοδος από τις 06:00 έως τις 08:00 (GMT), όταν αλληλοεπικαλύπτονται οι αγορές τις Ευρώπης και της Ασίας, καθώς η πρώτη ανοίγει και η δεύτερη κλείνει. Ωστόσο έως τις 10:00 (GMT) οι ασιατικές αγορές έχουν κλείσει, ενώ η αγορά της Ευρώπης σημειώνει την κορυφαία επενδυτική δραστηριότητα.

Οι ώρες χαμηλής επενδυτικής δραστηριότητας είναι εκείνες με μικρή ή καθόλου αλληλοεπικάλυψη των αγορών. Για παράδειγμα, η αγορά των ΗΠΑ κλείνει στις 22:00 (GMT), ενώ η αγορά της Αυστραλίας ανοίγει μόλις τότε. Από τις 21:00 έως τις 23:00 (GMT), οι αγορές τις Ευρώπης και της Ασίας είναι κλειστές και δεν υπάρχει αλληλοεπικάλυψη στις επενδύσεις παγκοσμίως. Συνεπώς, ο όγκος επενδύσεων είναι μικρός και οι ευκαιρίες εκμετάλλευσης των κινήσεων της αγοράς είναι περιορισμένες.

Συνεπώς, παρόλο που μπορείτε να κάνετε επενδύσεις στις παγκόσμιες αγορές όλο το 24ωρο, η αξιοποίηση συγκεκριμένων επενδυτικών ωρών αιχμής θα σας δώσουν την δυνατότητα να εκμεταλλευτείτε καλύτερα όλες τις δυνατότητες των παγκόσμιων χρηματοοικονομικών αγορών.


Trading Binary Options on margin carries a high level of risk. Click here to read full risk warning.