Τιμές λήξης

Στα δυαδικά δικαιώματα, η αξία του τίτλου στο χρόνο λήξης (Τιμή λήξης) σε σύγκριση με την τιμή του τίτλου στην αρχή της επενδυτικής συναλλαγή (Τιμή άσκησης) καθορίζει το αν η συναλλαγή ήταν επιτυχής ή όχι.

Όταν πραγματοποιείτε επενδυτικές συναλλαγές δυαδικών δικαιωμάτων, να έχετε κατά νου τα εξής:

Τιμή άσκησης: Η τιμή προέρχεται από την τιμή της αγοράς που λαμβάνεται από τους Παρόχους τροφοδοσίας, η οποία υπολογίζεται είτε από την Τιμή Αγοράς + Τιμή Πώλησης διά του δύο ή από την Τιμή Αγοράς + Τιμή Πώλησης + Τελευταία Τιμή διά του τρία. Η Τιμή άσκησης ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την έκθεσή μας τη δεδομένη στιγμή που παρέχεται η Τιμή άσκησης και, συνεπώς, η Τιμή άσκησης μπορεί να διαφέρει από την τιμή της αγοράς.

Τιμή λήξης: Η τιμή αντανακλά την τιμή της αγοράς που λαμβάνεται από τους Παρόχους τροφοδοσίας είτε από την Τιμή Αγοράς + Τιμή Πώλησης διά του δύο ή από την Τιμή Αγοράς + Τιμή Πώλησης + Τελευταία Τιμή διά του τρία. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμη τιμή για την καθορισμένη χρονική στιγμή λήξης, η τιμή άσκησης θα αντανακλά την τελευταία διαθέσιμη Τιμή της αγοράς.

Στη λήξη, η Τιμή άσκησης συγκρίνεται με την Τιμή λήξης για τον προσδιορισμό του αν η επενδυτική συναλλαγή είναι OTM ή ΙΤΜ.

Η TopOption λαμβάνει την προμήθειά της από τη διαφορά ανάμεσα στο ποσοστό κέρδους που πληρώθηκε στον πελάτη και το πραγματικό κέρδος που λήφθηκε από την TopOption.

Παρακάτω, θα βρείτε μια λίστα με τις πρόσφατες τιμές λήξης από την πλατφόρμα επενδυτικών συναλλαγών της TopOption. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση στη λίστα βάσει της ημερομηνίας ή του τίτλου.