Ασφάλεια κεφαλαίων

Η δύναμη της προστασίας

Η TopOption είναι μία από τις πρώτες εταιρείες παροχής λύσεων δυαδικών δικαιωμάτων που εγγυώνται αυτό το επίπεδο νομικής προστασίας και είναι πρώτιστης σημασίας για εμάς να εγγυηθούμε την ασφάλεια των κεφαλαίων σας.

Η δημιουργία ενός ασφαλούς επενδυτικού περιβάλλοντος αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για εμάς και η δυναμική και ισχυρή πλατφόρμα μας παρέχει στους πελάτες μας το υψηλότερο επίπεδο προστασίας και τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές εγγυήσεις. Με τη χρήση αυστηρών, πρωτοκόλλων ασφαλείας, η TopOption διασφαλίζει την προστασία των δεδομένων, ώστε μην χρειάζεται να ανησυχείτε, καθώς τα στοιχεία του προσωπικού σας λογαριασμού παραμένουν πάντα ιδιωτικά και ασφαλή. Όλα τα οικονομικά και προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με το λογαριασμό σας στην TopOption προστατεύονται με κρυπτογράφηση SSL με τη βοήθεια ενός ασφαλούς πρωτοκόλλου web HTTPS που εφαρμόζεται σε κάθε στάδιο της καταχώρισης δεδομένων.

Δεν δεσμευόμαστε απλώς για τη διατήρηση αυστηρότατης ασφάλειας δεδομένων, αλλά και για την διατήρηση της καλής μας φήμης για απόλυτη διαφάνεια. Μας ζητείται να υποβάλλουμε τακτικά αναφορές στην HCMC (Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς), για να δείξουμε την χρηματοπιστωτική μας σταθερότητα, για να επιβεβαιώσουμε την συμμόρφωσή μας με ρυθμιστικές διαδικασίες και για να πιστοποιήσουμε ότι έχουμε επαρκές κεφάλαιο, για να καλύψουμε τα κεφάλαια όλων των κατόχων λογαριασμών. Σε πλήρη συμμόρφωση με τη Νομοθεσία της ΕΕ, τα κεφάλαια πελατών διαχωρίζοντα από εκείνα της εταιρείας και υπάρχει ημερήσια παρακολούθηση για τη διασφάλιση της διατήρησης πλήρους διαχωρισμού.


Trading Binary Options on margin carries a high level of risk. Click here to read full risk warning.