Διαχείριση κινδύνου

Ελέγξτε τη δραστηριότητα!

Στην TopOption θέλουμε να σας δούμε να πετυχαίνετε και να σας βοηθήσουμε να ελέγξετε το στοιχείο του κινδύνου όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά.
Το χαρτοφυλάκιο διαχείρισης κινδύνου της TopOption σάς δίνει τη δυνατότητα να καταστρώνετε επιτυχημένες στρατηγικές με μια ποικιλία δυναμικών λειτουργιών που έχουν σχεδιαστεί να σας βοηθήσουν να περιορίσετε την έκθεσή σας σε κινδύνους και να αυξήσετε τη δυνατότητα κέρδους. Αυτό περιλαμβάνει προσαρμοζόμενες ρυθμίσεις προστασίας που σας επιτρέπουν να ορίσετε τα δικά σας ποσοστά απόδοσης και κινδύνου για κάθε επένδυση, δικαίωμα πώλησης, για να μπορείτε να περιορίσετε τις απώλειές σας με εξαγορά στα μέσα της επένδυσης και ένα εργαλείο μετακύλισης που σας δίνει τη δυνατότητα να καθυστερήσετε τον χρόνο λήξης της επένδυσης, παρέχοντάς σας περισσότερο χρόνο για να μετατρέψετε μια δυνητική λήξη OTM σε ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα.

Εξαγορά

Η λειτουργία Εξαγοράς είναι μια μοναδική λειτουργία που παρέχεται από την TopOption και η οποία παρέχει στους επενδυτές την ευκαιρία να κλείσουν τη θέση τους πριν από το χρόνο λήξης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Εξαγορά είτε η θέση σας έχει απώλειες είτε έχει κέρδη. Αυτό σας δίνει την δυνατότητα να κλείσετε μια θέση, πριν από τον χρόνο λήξης.

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη εντός μίας ώρας από τον χρόνο λήξης της θέσης. Έχετε υπόψη σας ότι δεν είναι διαθέσιμη κατά την περίοδο “Μη πραγματοποίησης επενδύσεων” που φαίνεται στην πλατφόρμα.

Μετακύλιση

Το εργαλείο Μετακύλισης της TopOption αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας αναβάλλοντας τη λήξη της επένδυσης.

Απλώς, κάντε κλικ στο κουμπί “Μετακύλιση” και επεκτείνετε την επένδυση για μεταγενέστερο χρονικό πλαίσιο λήξης, για να έχετε την ευκαιρία να αναστρέψετε την κατάσταση.
Για ποσοστιαία αύξηση στην τρέχουσα επένδυσή σας, μπορείτε να κερδίσετε λίγο χρόνο, όταν η αγορά δεν έχει την εξέλιξη που θέλετε, μετατρέποντας μια πιθανή απώλεια σε πιθανή έξοδο ITM.

Τα προϊόντα της TopOption που παρέχουν τη λειτουργία Μετακύλισης είναι τα: Classic Option και Pro Option

*Το εργαλείο μετακύλισης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία φορά ανά επένδυση και μόνο αν ο επενδυτής είναι ΟΤΜ (Out-the-Money)
**Ο επενδυτής μπορεί να πραγματοποιήσει μετακύλιση σε οποιοδήποτε χρονικό πλαίσιο λήξης εκείνην την ημέρα, εκτός από το τελευταίο πλαίσιο λήξης της ημέρας.


Trading Binary Options on margin carries a high level of risk. Click here to read full risk warning.