Συμμόρφωση

Η TopOption ακολουθεί τα αυστηρότερα ρυθμιστικά πρότυπα με ρητό στόχο την αποτροπή του ξεπλύματος χρήματος και της απάτης και την προστασία της ακεραιότητας του λογαριασμού σας TopOption.

Απαιτούμενη τεκμηρίωση

Για να συμμορφωθεί με την Νομοθεσία της ΕΕ, η TopOption απαιτεί από κάθε πελάτη την υποβολή αποδεικτικού ταυτότητας και αποδεικτικού διεύθυνσης.

Μόλις δώσετε στην TopOption όλα τα αναγκαία έγγραφα επαλήθευσης που επιβεβαιώνουν την ταυτότητα και την διεύθυνσή σας, η διαδικασία συμμόρφωσης θα ολοκληρωθεί διασφαλίζοντας μια ομαλή, απρόσκοπτη και γρήγορη διαδικασία συναλλαγών για όλες τις μελλοντικές καταθέσεις και αναλήψεις λογαριασμού.

Μπορείτε να στείλετε το αποδεικτικό ταυτότητας και το αποδεικτικό διεύθυνσης, εφόσον πραγματοποιήσετε σύνδεση στον ιστότοπο μέσω της σελίδας “Αποστολή εγγράφου” ή, εναλλακτικά, μπορείτε να στείλετε αυτά τα έγγραφα στη διεύθυνση veification@topoption.com.

Αν έχετε επιπλέον ερωτήσεις, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στη διεύθυνση veification@topoption.com ή μέσω της υπηρεσίας Ζωντανής Συνομιλίας στον ιστότοπό μας.

Αποδεικτικό Ταυτότητάς σας

Το αποδεικτικό ταυτότητας (POI) πρέπει να είναι ένα ευκρινές, αναγνώσιμο αντίγραφο οποιουδήποτε εγγράφου που έχει εκδοθεί από κρατικό φορέα.

Παρακαλούμε να μας στείλετε ένα ευκρινές αντίγραφο του διαβατηρίου σας.

Αν δεν έχετε διαβατήριο, μπορείτε να μας στείλετε ένα ευκρινές αντίγραφο της ταυτότητάς σας.

Στο αποδεικτικό ταυτότητας (POI) πρέπει να φαίνονται οι εξής λεπτομέρειες:

  • Το ονοματεπώνυμό σας
  • Η ημερομηνία γέννησής σας
  • Ημερομηνία λήξης
  • Μια καθαρή φωτογραφία

 

Αποδεικτικό Κατοικίας

Το αποδεικτικό κατοικίας (POR) πρέπει να είναι ένα ευκρινές, αναγνώσιμο αντίγραφο οποιουδήποτε εγγράφου που έχει εκδοθεί από κρατικό φορέα.

Η TopOption απαιτεί ένα έγκυρο, ενημερωμένο αντίγραφο ή προϊόν σάρωσης ενός από τα παρακάτω:

  • Αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού ή πιστωτικής κάρτας
  • Έναν από τους εξής λογαριασμούς υπηρεσίας κοινής ωφελείας: νερό, ρεύμα, τηλέφωνο ή φυσικό αέριο

Στο αποδεικτικό κατοικίας σας πρέπει να φαίνονται οι εξής λεπτομέρειες:

  • Το ονοματεπώνυμό σας
  • Η διεύθυνση κατοικίας σας (παρακαλούμε έχετε υπ’ όψιν σας ότι: αυτή η διεύθυνση πρέπει να συμφωνεί με τη διεύθυνση που δώσατε κατά την εγγραφή σας).
  • Η ημερομηνία έκδοσης

Έχετε υπόψη σας ότι έγγραφα POR παλαιότερα των 6 μηνών δεν θα γίνονται δεκτά.


Trading Binary Options on margin carries a high level of risk. Click here to read full risk warning.