Ceny při exspiraci

V binárních opcích je rozhodující pro stanovení úspěšnosti či neúspěšnosti obchodu porovnání mezi hodnotou aktiva k datu exspirace (Expiry Rate) a hodnotou aktiva na začátku obchodu (Strike Price).

Při obchodování binárních opcí mějte prosím na paměti následující:

Cena Strike: Cena se odvozuje od tržní ceny přijaté našimi poskytovateli cenového toku a počítá se buď z Bid Price + Ask Price děleno dvěma nebo z Bid Price + Ask Price + Last Price děleno třemi. Cena Strike může být různá v závislosti na naší expozici v konkrétní době, kdy je Strike Price poskytnuta, a proto může být Strike Price jiná než tržní cena.

Cena při exspiraci: Cena se odvozuje od tržní ceny přijaté našimi poskytovateli cenového toku a počítá se buď z Bid Price + Ask Price děleno dvěma nebo z Bid Price + Ask Price + Last Price děleno třemi. V případě, že nebude k dispozici cena pro konkrétní sekundu exspirace, cena strike bude odrážet poslední dostupnou Tržní cenu.

V době exspirace se porovnává cena strike vůči ceně při exspiraci pro stanovení toho, zda je obchod out-of-the-money nebo in-the-money.

TopOption přijímá svou provizi z rozdílu mezi procentem výnosu zaplaceným klientovi a skutečným výnosem přijatým TopOption.

Níže najdete seznam všech nedávných cen při exspiraci z obchodní platformy TopOption. Můžete vyhledávat v seznamu podle data nebo aktiva.