Bezpečnost prostředků

Účinná ochrana

TopOption je jedním z prvních poskytovatelů v oblasti binárních opcí, který takovou úroveň právní ochrany zajišťuje. Je pro nás zcela prvořadé, abychom zaručili bezpečnost vašich prostředků.

Vytváření bezpečného obchodního prostředí je naší vrcholnou prioritou. Naše výkonná a spolehlivá platforma poskytuje našim zákazníkům nejvyšší úroveň ochrany a ta nejmodernější technologická zabezpečení. Uplatňováním nejpřísnějších bezpečnostních zásad se TopOption stará o zabezpečení údajů. To vám poskytuje klid plynoucí z pocitu jistoty, že u vašich osobních údajů o účtu je vždy zajištěna ochrana soukromí a bezpečí. Veškeré finanční a osobní údaje týkající se vašeho účtu u TopOption jsou chráněny pomocí šifrovacího protokolu SSL a využitím bezpečnostního webového protokolu HTTPS, který se uplatňuje v každé fázi zadávání údajů.

Naší prioritou je nejen udržovat maximální bezpečnost údajů, ale rovněž dostát naší dobré pověsti, co se týče naprosté transparentnosti prostředí. Hellenic Capital Market Commission (HCMC) předkládáme pravidelné zprávy k prokázání naší finanční stability, ke kontrole dodržování našich regulačních povinností a k osvědčení skutečnosti, že máme dostatečný kapitál ke krytí finančních prostředků všech držitelů účtů na našem serveru. V plném souladu s právními předpisy EU jsou finanční prostředky klientů vedeny odděleně od prostředků společnosti a jsou denně sledovány, aby bylo neustále zajištěno jejich řádné oddělení.


Trading Binary Options on margin carries a high level of risk. Click here to read full risk warning.