Курсове при падежа

При бинарните опции, стойността на актива при падежа (цената при падежа), сравнена със стойността на актива в началото на търговията (цената на упражняване), определя дали търговията е била успешна или не.

Когато търгувате с бинарни опции, моля, имайте предвид следното:

Цена на упражняване: Цената произтича от пазарната цена, получена от нашите доставчици на информация, която се изчислява или чрез курс купува + курс продава, разделен на две, или чрез курс купува + курс продава + последната цена, разделено на три. Цената на упражняване може да варира в зависимост от нашата експозиция в дадения момент, в който е предоставена цената на упражняване, затова цената на упражняване може да е различна от пазарната цена.

Цена при падежа: Цената отразява пазарната цена, получена от нашите доставчици на информация, или чрез курс купува + курс продава, разделен на две, или чрез курс купува + курс продава + последната цена, разделено на три. В случай, че за специфичната секунда на падеж няма няма налична цена, цената на упражняване ще отразява последната налична пазарна цена.

На падежа, цената на упражняване се сравнява с цената при падежа, за да се определи дали търговията е „извън пари“ или „в пари“.

TopOption получава своята комисионна от разликата между процента на изплащане, платен на клиента, и действителната печалба, получена от TopOption.

По-долу ще намерите списък с всички последни цени при падежа от платформата за търговия на TopOption. Можете да търсите в списъка по дата или актив.