Безопасност на средствата

Силата на защитата

TopOption е един от първите доставчици на решения за бинарни опции, който гарантират това ниво на правна защита, и е от първостепенно значение за нас да гарантираме сигурността на вашите средства.

Създаването на защитена търговска среда е наш основен приоритет и нашата мощна и стабилна платформа осигурява на клиентите ни най-високо ниво на защита и най-модерната технологична защита. Чрез използване на протоколи за строга защита, TopOption осигурява защита на данните, за да ви даде спокойствието, което идва със сигурността да знаете, че личите данни в сметката ви остават поверителни и защитени във всеки един момент. Всички финансови и лични данни, свързани с вашата сметка в TopOption, са защитена със SSL криптиране, чрез сигурен HTTPS уеб протокол, който се прилага на всеки етап от въвеждане на данни.

Ние не са само сме поели ангажимент да поддържаме стриктна сигурност на данните, но също така и да продължим нашата отлична репутация за пълна прозрачност. Ние сме длъжни да изготвяме редовни доклади до гръцката комисия по капиталови пазари (HCMC), за да демонстрираме нашата финансова стабилност, да свидетелстваме за спазването на регулаторните процедури и да покажем, че имаме достатъчно капитал за покриване на средствата на всички наши собственици на сметки. В пълно съответствие със законодателството на ЕС, клиентските средства са отделени от тези на компанията и се следят на дневна база, за да се гарантира, че във всеки момент се поддържа цялостно отделяне на средствата.


Trading Binary Options on margin carries a high level of risk. Click here to read full risk warning.